Over Thuiszorg Matilda Nederland

Thuiszorg Matilda is een multiculturele en maatschappelijke organisatie, die flexibele thuiszorg, ondersteuning en begeleiding levert aan cliënten in hun eigen vertrouwde omgeving. Het voordeel van onze organisatie is de kleinschaligheid, flexibiliteit, openheid en transparante communicatie naar onze cliënten en zorgverleners, vandaar dat we een vaste zorgcoördinator aanwijzen die voor u belangrijke vragen kan beantwoorden.Missie

Onze missie is het bieden van flexibele en kwalitatieve zorg die aangepast is op de zorgbehoefte van de cliënt, zodat de cliënt zo lang mogelijk thuis in zijn of haar vertrouwde omgeving kan blijven wonen.

Onze missie is vanuit onze kleinschalige multiculturele organisatie om persoonlijk contact en het zien van ieder persoon als individu, als centrale missie en visie te hanteren in onze werkwijze. Hierdoor stimuleren en creeeren wij mogelijkheden en ruimte, om clienten zo lang mogelijk in hun vertrouwde sociale (woon)omgeving te blijven wonen en hierin te participeren. Ook zorgt dit ervoor om medewerkers te laten ontwikkelen en samen te brengen en te koppelen in onze maatschappij.

Visie

In de huidige tijd van social media, computers en snelle ontwikkelingen daarin, geven wij het sociaal maatschappelijke aspect van persoonlijk contact en de persoon als individu meer aandacht. Dit doen we om zo veel mogelijk mensen te kunnen helpen, ondersteunen en het beste in ieder naar boven te halen. Zodat ieder gezien en gehoord wordt en uiteindelijk met elkaar verbonden wordt op welke wijze en in welke vorm dan ook mogelijk en wenselijk is.

Verzorging voor meneer door hulpverleenster
Thuiszorg door Thuiszorg Matilda
Hulpverleenster in beeld bij Thuiszorg Matilda